Kasy fiskalne a dane w chmurze

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Podatnicy mający obowiązek ewidencji sprzedaży przy użyciu urządzeń fiskalnych, zobowiązani będą do zagwarantowania połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Gdy z przyczyn niezależnych od nich nie będzie możliwe zapewnienie takiego połączenia, podatnik będzie miał obowiązek czasowo prowadzić ewidencję sprzedaży i zagwarantować wspomniane połączenie niezwłocznie po ustaleniu przyczyn, a trwale – prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego zagwarantować połączenie w określonych odstępach czasowych. Oto kilka przydatnych informacji na ten temat.

Czego właściciele urządzeń, jakimi są kasy fiskalne mogą spodziewać się po wejściu w życie ustawy? Powstanie wówczas system teleinformatyczny – Centralne Repozytorium Kas, gdzie za administrowanie danymi odpowiadać będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zajmować będzie się on także prowadzeniem Centralnego Repozytorium Kas oraz formułowaniem poleceń do kas rejestrujących. Urządzenia te będą łączyć się z Centralnym Repozytorium kas przy pomocy sieci telekomunikacyjnej.

 Potwierdzenia odnośnie spełnieniu warunków technicznych dla urządzeń określanych mianem kasy fiskalne przedstawia się następująco: urządzenia rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii zachowają swoją moc przez okres, na który zostały wydane, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 roku.

 W jakiego rodzaju branżach kasy fiskalne będą musiały zostać wymienione wcześniej? Termin do 30 czerwca 2019 roku obowiązuje stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym te, które pracują sezonowo oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Do dnia 31 grudnia 2019 roku, urządzenia wymienić będą musiały firmy budowlane, prawnicze, świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, zajmujące się opieką medyczną świadczoną przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz związane z działalnością obiektów mających na celu poprawę kondycji fizycznej jedynie w zakresie wstępu.